Kontakta skolprästen via SMS eller e-post

Växjös gymnasielever kan numera kontakta skolprästen via sms eller e-post.
Det här görs för att fler elever ska våga ta kontakt och prata med en präst. Eleverna kan maila skolprästen via skolans sk intranät som kallas kärnhuset. Sedan några år tillbaks har man också kunnat skicka e-post till kuratorn och skolsköterskan, och fram till Juli 2004 kan alltså även prästen nås via e-post.