Ljungby vann skoltvisten mot Älmhult

Under onsdagen kom domen i den omtalade kommuntvisten mellan Ljungby och Älmhult och Ljungby tingsrätt slår fast att Älmhults kommun är ersättningsskyldig och ska betala knappt 110 000 kronor plus ränta.
Bråket mellan kommunerna handlade om två gymnasieelever, som påbörjade sina utbildningar i Ljungby och sedan flyttade till Älmhult. Eleverna bytte inte skola utan avslutade gymnasiestudierna i Ljungby. Men Älmhults kommun ville inte ersätta Ljungby för utbildningskostnaderna. Tingsrätt slår emellertid fast att Älmhults kommun är ersättningsskyldig och ska dessutom betala rättegångskostnader på knappt 25 000 kronor.