Kampanj ska förebygga hot och våld på jobbet

Arbetsmiljöinspektionen gör nu en stor satsning för att hjälpa företag att förebygga våld och hot på arbetsplatserna.
Under 90-talet ökade butiksrånen i länet med 30% och det är främst livsmedelsaffärer och kiosk- och tobakshandeln som drabbas. Arbetsmiljöinspektionen ska under det kommande halvåret besöka ett 100-tal butiker i länet, i ett försök att minska riskerna för våld och hot i samband med rån. Inspektionen ska även hjälpa företagarna att göra affärerna mindre attraktiva för rånare, och de som blivit utsatta för rån ska kunna få hjälp av en terapeut.