Skolor tacklar elevers krigsoro olika

Irakkriget väcker starka känslor hos många barn.
Växjö islamiska skola och Bokelundskolan i Växjö, med årskurs ett till sex, har valt att bemöta elevernas oro på två helt skilda sätt. Ismail Abu-Helal, rektor på Växjö islamiska skola, har beslutat att aktivt diskutera kriget under skoltid. På Bokelundskolan däremot ägnar lärarna inte lektionstid åt att prata om Irakkriget. Det säger rektor Monica Hellström. Orsaken är att hon inte vill öka elevernas oro.