Vägverkschef i Växjö ingick i asfaltskartell

En före detta chef på Vägverkets kontor i Växjö utpekas som en av huvudaktörerna i den asfaltskartell som avslöjats av Konkurrensverket. Och i dag stämdes Vägverket och 10 företag i branschen på 1,6 miljarder kronor i konkurrensskadeavgift.
Konkurrensverket har utrett den misstänkta asfaltkartellen sedan oktober 2001. Då genomförde Konkurrensverket en så kallad gryningsräd. Fallet med kartellbildningar inom asfaltbeläggningbranschen är det största som Konkurrensverket hittills arbetat med. Beloppet som bolagen stäms på - 1,6 miljarder kronor - är rekordhögt. Bland de misstänkta företagen finns börsnoterade Skanska, NCC och Peab. Ett mindre företag som hade sitt säte i Kronobergs län tidigare ingick också i kartellen. Vid ett tillfälle fick ägaren 700 000 kronor för att avstå från att komma med ett bud på ett beläggningsjobb - något som inom kartellen kallades för p-peng. En chef på Vägverkets kontor i Växjö ska också ha spelat en viktig roll i kartellen, enligt stämningsansökan. Sedan mitten på 90-talet har han haft en rad hemliga möten med konkurrenterna. De har bland annat träffats i en den så kallade "Skanskastugan" utanför Växjö och på ett hotell i Växjö. Där har de gjort upp om priser och anbud. Vägverkschefen fick kort efter Konkurrensverkets gryningsräd en mycket högt uppsatt placering inom Vägverket. - Jag trodde aldrig att de skulle hitta något, säger en av hans närmaste kollegor, Ulf Book, som i dag är chef för Vägverket Produktion. När misstankarna stärktes mot chefen blev han och ytterligare fyra anställda inom Vägverket avstängda. Han har numera sagt upp sig själv. Det har två av de andra också gjort, medan två av de avstängda nu har återgått till sitt arbete. Kartellen orsakade Vägverket, som var den störste beställaren, stora merkostnader. Enligt en beräkning betalade Vägverket ett överpris på 100 miljoner kronor - bara under ett enda år. Efter kartellskandalen kräver nu Konkurrensverket de inblandade företagen på en konkurrensskadeavgift på sammanlagt 1,6 miljarder kronor. Vägverket produktion ska betala 280 miljoner kronor, anser Konkurrensverket. - Det är oerhört mycket pengar och det kommer att bli svårt. Men om domen blir så ska vi betala, säger Ulf Book. Skanska stäms på 664 miljoner kronor, NCC på 470 miljoner kronor och Peab på 230 miljoner kronor.