Ja till skyddsjakt på skarv

Det blir skyddsjakt på skarv inom Åsnens, Möckelns och Vidösterns fiskevårdsområden.
Det beslutet har nu länsstyrelsen i Kronobergs län fattat. Beslutet innehåller flera restriktioner, som att jakten endast får ske inom 300 meter från fasta fiskeredskap i sjön. Dessutom måste jägaren skicka skriftliga rapporter till länsstyrelsens om hur många skarvar som skjutits. Gösta Hyltén-Cavallius, som är ordförande för Åsnens fiskevårdsområdesförening, tror inte att beslutet kommer att leda till någon större förändring. -Det är de snäva tolkningarna av EU-reglerna som gör att beslutet inte kommer att få något större effekt, säger han. Det finns ännu inga planer på att överklaga länsstyrelsens beslut.