Bilhandlarkartell prövas igen

På måndagen tar Marknadsdomstolen upp fallet med de bilhandlare i södra Sverige, bland annat en i Ljungby kommun, som misstänks för kartellbildning.

Enligt Konkurrensverket har handlarna från 1998 till 2002 dels delat upp den sydsvenska marknaden mellan sig, dels kommit överens om försäljningspriser

Tingsrätten har tidigare friat bilhandlarna, men Konkurrensverket överklagade den domen till Marknadsdomstolen.

Advokat Jonas Ågren som är ombud för sex av handlarna anser att det inte finns något som talar för att det förekommit någon prissamverkan mellan handlarna. han säger till TT att det tvärtom är så att den statistik som tagits fram visar att konkurrensen är mycket god.