Brunare sjövatten gott tecken

Vattnet i många sjöar i södra Sverige har de senaste åren blivit allt brunare, och det kan vara ett gott tecken. Försurningen har minskat och sjöarna återgår till ett mer normalt tillstånd.

Det är de senaste tio åren som forskare har kunnat se en vändning när det gäller sjövattnet. 

-För 150 år sedan var vattnet i de sjöar i Sydsverige som vi undersökt betydligt brunare än idag. När försurningen nu minskar ser vi att sjöarna återigen blir brunare. Det är helt naturligt och en direkt effekt av att PH i vattnet ökar, säger forskaren Peter Rosén vid Umeå universitet.


Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se