Vägbyggen riskerar att skjutas på framtiden

Den planerade tvärleden mellan Karlshamn och Halmstad, som bland annat rör Älmhults och Markaryds kommun, riskerar att skjutas på framtiden.
Länsstyrelsen föreslår att byggandet av streckan Osby-Markaryd, som är den sträckning som saknar riksväg i dag, påbörjas 2010 istället för 2007, som det tidigare var sagt. Med anledning av det här har företrädare för de tio berörda kommunerna valt att uppvakta Landshövdingen Lars-Åke Lagrell, för att få honom uppmärksam på att de är bekymrade över det nya förslaget. -Tvärleden har en avgörande betydelse för utvecklingen av regionen och därför vore det inte bra om bygget flyttades fram tre år, säger Joakim Pohlman, vice ordförande i Markaryds kommunstyrelse.