Vindkraft hindrar jakt

Vindkraftverk i skogen kan bli ett svårt hinder för jägarna om kommunen kräver att det upprättas en detaljplan när vindkraftverken byggs.

I värsta fall kan jakten stoppas helt och hållet.

Tolkningen av regelverket skiljer sig från kommun till kommun.

I Uppvidinge där det finns planer på att bygga 350 vindkraftverk vill kommunen lösa problemet genom att inte kräva en detaljplan .

- Om det här är förenligt med Plan och Bygglagen utreds just nu av Boverket, säger Lars Göran Elm, Uppvidinge kommuns planeringschef

Tomas Lindberg

tomas.lindberg@sr.se