Kronoberg

Extra pengar för kortare vårdköer

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, föreslår att landstingen ska få extra pengar om de minskar vårdköerna.

SKL anser att den ekonomiska ersättningen skulle vara ett bra sätt att få landstingen att leva upp till vårdgarantin. 

-Det skulle kunna ge landstingen bra incitament att verkligen jobba med köerna, säger landstingsrådet Suzanne Frank (m) som gärna ser att förslaget går igenom.

Förslaget som SKL skickat till regeringen går ut på att man vid ett tillfälle mäter hur många patienter som väntat 90 dagar eller mer, på att få komma på besök eller på behandling. Alltså där landstingen inte klarar vårdgarantin.

Efter ett år mäter man samma sak igen och för varje patient som kön då minskat tilldelas landstinget 20 000 kronor.

Även de landsting som redan från början har korta köer, kommer at premieras i det nya systemet.

Men ett sånt landsting är inte Kronoberg. Nya siffror visar att hela 29 % av patienterna får vänta mer än 3 månader innan de kan komma på behandling till något av de två lasaretten. Och för dem som köar till ett besök på lasaretten är väntetiden över 3 månader för 22 % av patienterna.

Jämfört med för ett år sedan är köerna längre nu, även om de minskat de senaste månaderna. Undantaget är vårdcentralerna, där väntetiderna är mycket korta.

Men trots att köerna ökat och trots att Kronoberg är ett län som till exempel har haft svårt att locka till sig nya läkare, vilket är en orsak till långa köer, så anser Suzanne Frank inte att landstinget Kronoberg kommer att bli en förlorare om det här nya belöningssystemet införs.

-Nej, det tror jag inte, om man utformar ett sådant här förslag på ett bra sätt så kommer det att vara bra för alla landsting, säger hon.

Men ska det verkligen behövas en morot i form av pengar för att landstinget ska få ner köerna?

-Jag tror att det kan vara en positiv stimulans till landstingen, säger Suzanne Frank (m), landstingsråd i Kronoberg.


Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se