Lessebo säger nej till reseersättning för mobbad

Föräldrarna till en mobbad elev i Lessebo kräver nu att kommunen ska betala hans reskostnader till en skola i Växjö.
Men hittills har Lessebo kommun vägrat att stå för kostnaden. Familjen anser att pojken på grund av upprepade kränkningar inte kunde gå kvar i skolan och anser att de har rätt till busskort till nya skolan. Nu drivs frågan vidare, sedan familjen överklagat kommunens beslut.