Instruktioner för höjd säkerhet på Växjö flygplats

Det finns hemliga instruktioner för hur säkerheten på Växjö flygplats ska höjas ytterligare.
Om luftfartsinspektionen beslutar ska dom instruktionerna snabbt sättas i verket också på Växjö flygplats efter eventuella terrordåd som följd av kriget i Irak. Men än så länge leder inte kriget till nån ytterligare förhöjd säkerhetskontroll på Växjö flygplats. Tills vidare hålls kontrollerna på samma nivå som under den senaste tiden, och den nivån är enligt driftchef Fredric Andersson hög redan i dag.