Växjö

Föräldrar vill ha kvar 91:an

Föräldrar till barn som går på 91:ans förskola på I11-området i Växjö protesterar nu mot kommunens planer att lägga ner förskolan.

Bakgrunden till nedläggningsplanerna är att det finns tomma platser på andra förskolor. Men föräldrarna vill ha kvar 91:an. 

-Vår förskola går enligt tjänstemännen på förvaltningen med plus rent ekonomiskt, och det är en förskola där många vill placera sina barn. I dag är det överfullt, och det finns barn som står i kö, säger Nina Lingborg, som har barn på 91:an.

-Det är på Söder det finns tomma platser, men om 91:an läggs ner kommer de barnen inte att placeras på  förskolor där utan på andra håll, enligt Nina Lingborg.

Huvudargumentet för en stängning är enligt Patric Svensson, folkpartistisk ordförande för skol- och barnomsorgsnämnden, att spara på lokalhyra när det finns ett överskott på platser på vissa håll.

Även om föräldrarna valt 91:an för att den är en kommunal förskola, så kan det ändå tänkas bli aktuellt med någon form av kooperativ, som en sista utväg.

Frågan om en stängning av 91:ans förskola ska avgöras av skol- och barnomsorgsnämnden senare under maj månad.


Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se