Ljungby

Krav på Ljungby BB kan tas bort

Kravet på att Ljungby lasarett ska ha ett BB, kan komma att tas bort, när och om lasarettet läggs ut på entreprenad.

Landstingets tjänstemän gör bedömningen att det skulle bli för dyrt och att det kommer att bli svårt att klara patientsäkerheten enligt Socialstyrelsens krav.

Det här kom fram vid ett informationsmöte på landstinget på onsdagen.

Kravet att BB ska finnas med har varit den borgerliga majoritetens främsta argument för att lägga ut Ljungby lasarett på entreprenad. Frågan ska nu diskuteras i de olika partigrupperna inom alliansen.

Oppositionen anser att upphandlingen ska avbrytas om kravet på BB tas bort.


Lennart Ernstsson
lennart.ernstsson@sr.se