Ljungby

Landstingsråd beredd att släppa kravet på BB

Den borgliga alliansen som styr Landstinget Kronoberg överväger att släppa kravet på att Ljungby lasarett ska ha ett BB om det läggs ut på entrepenad.

- Vi måste ta till oss av det som den medicinska expertisen säger, säger landstingsrådet Suzanne Frank (m).

Akutsjukvård dygnet runt, meddelarskydd och så kravet på att Ljungby lasarett ska ha ett BB om det läggs ut på entrepenad. Det har varit tre odiskutabla villkor från den borgliga landstingsledningens sida för att det ska bli aktuellt med en upphandling.

Men efter ett informationsmöte i förgår öppnar alliansen för att släppa kravet på ett BB. Rekomendationen från landstingsdirektören Börje Lindqvist och medicinsk expertis är att släppa tanken på att BB absolut ska ingå i en upphandling. Anledningen är höga kostnader och den medicinska kompetens som krävs för att leva upp till en godtagbar patientsäkerhet.

När det gäller patientsäkerheten så har landstinget länge känt till bristerna som fanns på Ljungby BB.

- Men fram tills nu har vi ändå haft en förhoppning att det skulle finnas en entrpenenör som kunde tänka sig att ta över BB, säger Frank.