Kronobergspappor på sextonde plats

Papporna i Kronobergs län är fortfarande dåliga på att ta ut föräldradagar. Det visar den rapport om det så kallade pappaindex, som TCO tagit fram. I den här undersökningen ligger nämligen Kronoberg på sextonde plats och under riksgenomsnittet.
I länet ligger papporna i Lessebo bäst till, medan de i Tingsryd är sämst. Pappaindex är en sammanvägning av pappors andel av föräldradagar och andelen män av de föräldralediga. Samtliga län i landet förbättrade sitt index under förra året jämfört med 2001.