KRONOBERG

Stubbar blir till energi

Efter lång tvekan ska Växjö Energi, Veab, nu börja elda med stubbar från skogen.

I ett första skede från september ska fjärrvärmeverket i Växjö ta emot hundra långtradarlass med stubbflis. Det rör sig i första hand om Gudrunstubbar som Skogssällskapet har avverkat.

Energivärdet i stubbarna är något högre än i groten - grenar och toppar - som fjärrvärmeverket eldar med i dag.

- Men innan vi definitivt kör igång i stor skala måste vi få klartecken från Skogsstyrelsen och det är nog våra leverantörer lika intresserade av, säger Lars Erlén driftschef på Veabs fjärrvärmeverk i Växjö.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se