KRONOBERG

80 operationer inställda

Effekterna av vårdstejken märks nu för patienterna. I Kronobergs län har 80 planerade operationer ställts in. I landet som helhet är motsvarande siffra 4 000.

Carina Hermansson från Vårdförbudet i Kronoberg säger att det handlar mycket om hur landstingen planerar verksamheten, och att arbetsgivaren har ett ansvar att se till att de som har högst medicinskt behov får den hjälp de behöver.

- Här kan arbetsgivaren spela ut lite mot oss beroende på vilka patienter de väljer, säger Carina Hermansson.

Det var för två veckor sedan som Vårdförbundets strejkvarsel trädde i kraft men då gällde det bara ett begränsat antal landsting. Sedan en vecka tillbaka gäller konflikten på olika sätt i samtliga landsting, däribland också landstinget Kronoberg där drygt 170 sjuksköterskor nu är uttagna i strejk.

Och nu börjar effekterna i vården att märkas. I landet som helhet har 4 000 planerade operationer fått skjutas på framtiden, liksom 1 200 behandlingar. Inom landstinget Kronoberg säger man att 80 planerade operationer har varit tvugna att skjutas upp.

Enligt länssjukvårdsdirektör Martin Myrskog måste det finnas en viss ledig operationskapacitet om det skulle hända en allvarlig olycka. Och att landstinget planerar för att vinna poäng i konflikten är en bild han inte alls vill kännas vid.

- Det vore fullständigt främmande, vår primära uppgift nu är att säkerställa så att vi kan ta hand om de svårt sjuka patienterna, säger han.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se