VÄXJÖ

Bygge kan hindra ambulanstransporter

Det planerade bygget på järnvägsområdet i Växjö, med bland annat ett World Trade Center, kan göra det svårare för ambulanstransporter att ta sig fram till lasarettet. 

Och därför vill landstinget omedelbart ha ett möte med kommunen för att diskutera hur problemen ska lösas.

Landstinget anser att Växjö kommun bör upprätta en trafikutredning med anledning av de förändringar i trafikflödet som detaljplanförslaget innebär.

- Det kan bli svårare och krångligare att ta sig fram både för besökare och ambulanspersonal, säger landstingsdirektören Börje Lindqvist.

Det är i en skrivelse som ska godkännas på nästa landstingsstyrelsemöte som landstinget skyndsamt vill ha ett möte med kommunen om problemen.

Kommunens planeringschef Kristina Thorvaldsson säger att sådana här problem kommer när man förtätar en stad.

- Vi får titta på detta i detalj tillsammans med landstinget. Sedan hoppas vi att bygget av till exempel Norrtullsgatan ska få ner trafiktrycket i centrum.

Men det är inte bara akuttrafiken som är problemet. Vid södra delen av järnvägsområdet har landstinget drygt hundra parkeringsplatser för sin personal. Parkeringsplatser som försvinner i och med bygget.

- Enligt den plan som kommunen har så kommer vi att förlora platserna. Vi vill få ett samråd för att diskutera parkeringsmöjligheter och trafiksituationen, säger Börje Lindqvist.

Kristina Thorvaldsson på Växjö kommun säger att landstinget under en längre tid känt till att parkeringarna kommer att försvinna.

- Nu gäller det att hitta en samordning inom den parkeringsanläggning som planeras inom södra stationsområdet, säger hon.

Jocke Wallgren
jocke.wallgren@sr.se