Minister försvarade kritiserat förslag i Växjö

Under ett besök i Växjö på onsdagen försvarade arbetslivsminsiter Hans Karlsson det hårt kritiserade förslaget, att arbetsgivarna ska ta ett större ekonomiskt ansvar för de långtidssjukskrivna.
Arbetsgivarna befarar att det här kommer att öka kostnaderna för företagen och från handikapporganisationerna anser man att förslaget försvårar för handikappade att få en anställning. Det har även kommit kritik från fackligt håll mot förslaget. Men enligt Hans Karlsson kommer den här förändringen att ge arbetsgivarna en drivkraft att förbättra sin arbetsmiljö och de, som får ner sjukskrivningstalen, tjänar på förslaget, säger han.