Stort intresse för berättarkurs

Det blev ett oväntat stort intresse för en berättarkurs för förskollärare i Växjö.

Över 60 förskollärare deltar i en workshop om berättande för förskolebarn, och det handlar om allt från barns språkutveckling till hur kunskap om naturen och samhället leds in i berättelserna.

Det stora intressset förklarar Lotta Nyblom från arrangören Reaktorsydost bl a med ett behov av kurser som ger snabba resultat:

- Man får lära sig en metod som man sen direkt kan tillämpa i arbetet. Dessutom ligger berättandet i tiden, det är något som fått ett rejält uppsving under senare år, säger Lotta Nyblom.

Kursledaren Veronica Grönte har i omkring 10 år arbetetat med kurser i bl a berättande.

Hon säger att det går bra att kombinera vanligt muntligt berättande med modern, digital teknik.

- T ex kan man låta barnen fotografera en gråsugga och när bilderna sen förstorats upp blir de utgångspunkten för en berättelse, säger Veronica Grönte.

- Då kan man dels lära sig allt om gråsuggan men också fantisera om vad gråsuggan längtar efter och vad den är rädd för, säger Veronica Grönte.

Och Reaktorsydost står för ”Resurscentrum för film och ung kommunikation i sydost”.

Tomas Lindberg

tomas.lindberg@sr.se