Jakt centralt i vildsvinsutredning

Jägare bör få använda elektriskt ljus för att kunna skjuta fler vildsvin. Det är en av många synpunkter som har kommit in till regeringens vildsvinsutredare.

Remissvaren till vildsvinsutredningen handlar bland annat om jakt och utfodring, säger utredaren Christer Pettersson på Naturvårdsverket.

-Dålig utfodring ställer till med problem för omgivningen. Dessutom, vilket många remissinstanser påpekat, borde det bli förbjudet att utfodra vildsvin med gammalt matavfall, säger Christer Pettersson. 

Han har nu sammanställt remissvaren till den statliga utredningen ”Framtidens vildsvinsförvaltning”. Förutom utfodringen är förslagen om hur jakten ska effektiviseras en av de hetaste frågorna.

-De flesta remissvaren ger stöd till förslaget om att länsstyrelserna ska bli generösare med dispenser för att jägarna ska få använda elektriskt ljus vid åtelplatserna. Däremot är det delade meningar om nattsiktena med ljusförstärkare. Jägarorganisationerna säger nej och markägarorganisationerna säger ja, säger vildsvinsutredaren Christer Pettersson.


Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se