KRONOBERG

Knappt godkänt för Växjö stift

Växjö stift har en acceptabel jämställdhetsplan men bör på egen hand kompletta planen för att få en jämnare könsfördelning på arbetsplatserna.

Det konstaterar Jämo som granskat hur Svenska kyrkan sköter sitt jämställdhetsarbete.

21 av 27 ganskade arbetsplatser inom Svenska kyrkan hade så stora brister i sitt jämställdhetsarbete att Jämo kräver åtgärder, på fem arbetsplatser, däribland Växjö stift, bedömdes bristerna som mindre.

Endast en arbetsplats blev helt godkänd av Jämo.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se