Tågtrafiken utreds

En utredning kring tågtrafiken i länet ska nu genomföras. Det är Regionförbundet som gett trafikutskottet i uppdrag att göra en konsekvensanalys av Pågatågssträckorna Markaryd - Hässleholm och Hässleholm - Älmhult- Växjö.

Det som ska utredas är intäkter och kostnader för trafiken, men även vad nödvändiga investeringar längs banan skulle kosta.