Miljoner till klimatinvesteringar

Regionförbundet södra Småland och Växjö kommun får tillsammans cirka 37 miljoner miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket till lokala klimatinvesteringar.

Pengarna ska bland annat användas till biobaserad kraftvärme, minskad elanvändning, smarta varutransporter och ökad cykling.