Bensinstationer ska räddas

Regionförbundet satsar 100 000 kronor för att rädda bensinstationer på landsbygden.

Ett stort antal stationer hotas av nedläggning vilket förbundet ser som ett problem och därför ska man nu försöka hitta möjliga åtgärder för att motverka den utvecklingen.

Pengarna ska också gå till att hitta möjligheter som gör att även bensinstationerna på landsbygden kan sälja förnyelsebara drivmedel.