Föräldrar är positiva till att barn tittar på TV

Barns TV-tittande har länge setts som något negativt och att det ökar barns passivitet, fetma och rädsla. Men enligt en studie, som gjorts vid Växjö universitet, så är de flesta föräldrarna positiva till att deras barn tittar på TV.
Föräldrar, som deltagit i studien, tycker att TV:n är ett bra verktyg för att hinna med den annars så stressiga vardagen. SVT:s program Bolibompa är det som uppskattas mest av både barn och föräldrar.