Kronoberg

Stigande bensinpriser ökar bussresandet

Länstrafiken är en klar vinnare när bensinpriset går upp . Enligt Länstrafikens statistik ökade antalet resor förra året med 120000 till 6 miljoner resor och ökningen har fortsatt under 2008.

- Det finns flera förklaringar till att allt fler väljer bussen , säger Tomas Nilsson på länstrafiken. Resenärerna blir mer miljömedvetna, men visst spelar det ständigt ökande priset på besinen en stor roll.

Samtidigt flaggar Tomas Nilsson för att busstaxan kommer att höjas från 2009.

- Priset på löner och drivmedel har ökat med 13 -14 miljoner.