Striden om utskottsplats i Ljungby fortsätter

Kommunfullmäktige i Ljungby tog på torsdagen inte något beslut om att utöka kommunstyrelsens arbetsutskott med en ledamot. I stället återremiterades ärendet för ny utredning. Den nuvarande majoriteten har lovat folkpartiet en plats i arbetsutskottet, något som inte blivit av. Det har gjort att folkpartiet nu har hotat hoppa av majortiteten.
Inför det hotet var kommualråden beredda att sänka sina ersättningar, så att även folkpartiets ledamot skulle kunna vara med i arbetsutskottet utan att kostnaderna steg. Men oppositionen ville alltså att frågan skulle utredas ytterligare, varför det blev återremiss.