Personal på kvinnoklinik kan tvingas till kortare semester

Svårigheter att få tag på vikarier till kvinnokliniken i Växjö i sommar kan göra att personal tvingas att ta ut kortare semesterperioder än vad lagen säger.

Det är bland annat föräldrarledigheter som gör att att kvinnokliniken inte har bemanningen klar för sommaren. Enligt verksamhetschefen Nils Fryklund jobbar man hårt för att hitta personal men i värsta fall kan alltså personal få arbeta när de egentligen skulle haft semester.