Skolrektor blir försvarsdirektör

Rektorn på Grimslövs folkhögskola utanför Växjö, Rolf Borggren, blir ny försvarsdirektör i Kronobergs län.
Borggren har varit rektor på folkhögskolan de senaste fem åren, men har också ett förflutet som bataljonschef på I11 i Växjö. Han tillträder som ny försvardirektör den första augusti. Kronoberg har också fått en ny länsarkitekt. Det är Lars Hedenström, som för närvarande är stadsarkitekt i Olofström som tillträder sin nya post den första maj.