Kronoberg

Tusentals slutar på landstinget

Tusentals anställda på landstinget Kronoberg kommer att sluta de närmaste fem åren. Sammanlagt handlar det om över 40 procent av landstingets personal, som går i pension eller slutar av andra skäl.

Enligt landstingets egna beräkningar rör det sig om 2300 anställda som har nära till pension eller som kommer att sluta av andra orsaker. 

-Man måste ta det här på största allvar och följa utvecklingen, säger Carl Krekola, som är personalchef inom landstinget.

”Landstinget Kronobergs rekryteringsbehov mellan åren 2008 och 2013 blir nästintill dramatiskt” står det i landstingets nygjorda analys av rekryterings- och kompetensbehovet.

En medelålder på hela 47 år gör att många snart nått pensionsåldern, men dessutom måste man räkna med att det alltid sker en viss annan personalomsättning. Och att en del går tidigare än vid 65 års ålder.

Sammanlagt innebär det här ett generationsbyte på 43 procent de närmaste fem åren.

Det går enligt Carl Krekola inte att peka ut någon speciell yrkeskategori eller avdelning som drabbas extra hårt, utan det är jämnt fördelat över hela landstinget.

Men även om 2300 läkare, sjuksköterskor och annan personal kan komma att försvinna så kommer inte alls lika många att rekryteras, tror Carl Krekola. För landstinget, som brottas med en dålig ekonomi, gäller det att anpassa kostymen.

-Det händer mycket inom landstingsvärlden, till exempel genomförs Vårdval Kronoberg och så kan det bli en entreprenad i Ljungby. När allt det slagit ut får vi se över vilka personalbehov som finns då, säger personalchefen Carl Krekola.


Therese Gabrielsson
therese.gabrielsson@sr.se