Nedsläckta ugnarna inget hot mot hela bruket

- Det är dekoreringen och målningen av glas på Lindshammars glasbruk som haft bäst tillväxt under senare år.
Det säger brukets styrelseordförande Leif West efter torsdagens besked om att personalstyrkan ska halveras och ugnarna släckas ner. Istället för glasblåsningen ska bruket i framtiden helt koncentrera verksamheten på just dekorering av glas som görs på annat håll. - Att den norska ägarkoncernen C G Holding skulle gå dåligt saknar helt grund, säger Leif West apropå misstankar som framförts från fackligt håll.