Växjö

Fler slagna barn omhändertas

Antalet barn som tas omhand på grund av misshandel ökar i Växjö. Hittills i år har de sociala myndigheterna omhändertagit fler barn än under hela förra året.

Bara under årets första månader har elva barn tvångsomhändertagits på grund av att de utsatts för våld. 

-Det är en signal att det ändå förefaller vara mycket våld mot barn där vi behöver ingripa på något sätt, säger Elisabeth Malmefeldt, som är chef på kommunens barn- och familjeenheten i Växjö.

Under hela förra året handlade det om sju eller åtta barn som omhändertogs i Växjö kommun just för att de utsatts för våld.

Den nivån är alltså redan nu passerad för 2008. 11 barn har hittills tvångsomhändertagits för att de misshandlas i sina egna hem.

-Det är familjer där barnen har varit utsatta för rejält våld över tid, säger Elisabeth Malmefeldt.

Det här en riktning som väcker frågetecken. Några entydiga svar finns inte. Men ökad uppmärksamhet och ökad anmälningsbenägenhet och en skärpt lagstiftning är några faktorer som Elisabeth Malmefeldt nämner.

-Det finns flera samverkande faktorer. Det är svårt att ge ett skäl till att vi ser den ökningen nu, säger hon.

Även anmälningarna till de sociala myndigheterna i Växjö om misstänkt barnmisshandel visar en tydlig tendens till att öka. Och det gäller också hos polisen i Kronoberg.

Under det här årets första fyra månader anmäldes 134 vålds- och sexbrott mot barn under 15 år i länet. Det gör att kurvorna pekar på upp mot 400 anmälningar i år. Det är nästan 100 fler än under förra året och en kraftig ökning, med flera hundra procent, jämfört med i början av 2000-talet.

I första hand är det väldigt oroande att det är så många barn som utsätts för misshandel och sexuella övergrepp. Det är det första man tänker på, säger Bernt-Åke Solverius, polisens barnutredare i Kronoberg.

-Sedan, om man tittar på varför det plötsligt blivit så många anmälningar, ja, vi har inget riktigt svar på det. Vi förstår det inte själva, säger Bernt-Åke Solverius på polisen i Kronoberg.


Lennart Ernstsson
lennart.ernstsson@sr.se