Sjukgymnaster kan få sjukskriva på försök

Sjukgymnasterna kan få rätt att sjuk- och friskskriva sina patienter - i alla fall på försök.
Sjukgymnasternas Riksförbund har länge velat ha den rätten, men fick så sent som i höstas kalla handen av socialministern. Men på ett möte i Växjö på fredagen gav Tomas Eneroth, socialdemokratisk riksdagsledamot från länet och ordförande i socialförsäkringsutskottet, det oväntade beskedet att han vill titta närmare på sjukgymnasternas förslag. -Det är inte alldeles enkelt i dagens läge, med en kraftig ökning av sjukskrivningarna, att föreslå sådant, men låt oss titta på det och se om det går att genomföra försöksverksamheter eller annat, säger Tomas Eneroth. Sjukgymnasterna är också starkt kritiska mot arbetslivsminister Hans Karlssons förslag på hur sjukskrivningarna ska minskas. Propositionen saknar konkreta förslag på hur ohälsan ska förebyggas, och tar inte heller tillvara sjukgymnasternas kompentens, anser de. Och Tomas Eneroth håller delvis med om kritiken: -Jag tror att det är viktigt att man utnyttjar den kompetens som sjukgymnaster har på ett bättre sätt, säger Tomas Eneroth.