Gles företagarmanifestation mot sjuklöneförslag

Idag gick länets företagare ut i en manifestation för att visa sitt missnöje med regeringens förslag att låta företagarna betala 25 procent av sjuklönen till sina anställda.
Ett förslag som har fått hård kritik från många håll, bland annat från facken och handikapporganisationerna. Åke Hedin som företräder företagarna i länet befarar att småföretagen kommer att utarmas om regeringens sjuklöneförslag går igenom. Han tror att många småföretagare kommer att bli försiktigare med att anställda om förslaget går igenom. Men intresset för företagarmanifestationen i Växjö idag var litet. Bara ett tiotal företagare från hela länet hade mött upp för att dela ut flygblad på Storgatan