Många gymnasieungdomar känner sig stressade

Hela 70 procent av tjejerna på gymnasiet i Växjö känner av stress en eller flera gånger i veckan. Det har Växjö kommun kommit fram till efter en analys av gymnasieenkäten LUPP.
De flesta av ungdomarna som svarat på enkäten är också mycket kritiska till utbudet av fritidsaktiviteter i Växjö. Det är alldeles för dåligt, tycker en av ungdomarna, Johan Ehn: -Om man är 17 år så har man knappt nåt att göra, säger han. Gymnasieungdomars hälsa och fritidsaktiviteter är bara en del av enkäten. Man har också tagit upp ungdomars politiska engagemang och frågor om skolmiljön.