Skanska straffas för otillåtet muddringsupplag

Byggföretaget Skanska får nu betala en straffavgift på 25 000 kronor för att man lagt upp muddringsmassor i Bergkvara utanför Växjö utan tillstånd.
Muddringsmassorna kommer från grävarbeten vid universitetsområdet och har fraktats till Bergkvara. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö konstaterar att det krävs tillstånd för att lagra sådana massor eftersom det finns risk att de kan förorena mark och grundvatten. Men något sådant tillstånd har Skanska inte lämnat in, och därför ska företaget nu betala straffavgiften.