Nytt projekt ska föra fram unga idrottstalanger

"Från planta till träd". Så heter det nya projekt som Elitidrottscentrum i Småland dragit igång och som ska utveckla unga idrottsförmågor.
Tanken är att landslagsaktuella ungdomar inom olika sporter ska kunna dra lärdom av varandras träning. Däremot kommer de inte att få någon större ekonomisk stöttning, som är fallet med till exempel Sveriges olympiska kommités satsning. Målet är ändå att talangerna i framtiden ska figurera i OS- eller VM-sammanhang. Aktivitetsträffar där talangerna testas, provar på andra idrotter och får föreläsningar kommer att bli projektets röda tråd. Under första året planeras ett tiotal träffar, finansierade av projektpengar från SISU, idrottsutbildarna.