Svalt intresse för naturvetenskapliga studier

Intresset för att läsa det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet är mycket svalt på flera håll i länet. I Ljungby finns bara 28 förstahandssökande till de 60 platserna i höst. Det står klart nu när länets niondeklassare lämnat in sina ansökningar till gymnasiet.
Jan-Gustav Rydh är socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och han tror att det svaga intresset kan bero på programmets rykte som mycket svårt och krävande. Han säger att kommunen nu måste vidta åtgärder för att göra programmet mer populärt. Även i Alvesta och Markaryd är det få som vill läsa naturvetenskapsprogrmmet. I Alvesta finns idag tretton sökande till de 60 platserna, i Markaryd är det åtta sökande till 20 platser. -Jag tror att många elever har intrycket att det här är ett jättesvårt program och att det kräver mycket, säger Jan-Gustav Ryd, som är socialdemokratisk ordförande barn- och utbildningsnämnden. Nu måste vi vidta åtgärder för att göra programmet populärare.