Kritik mot privat trädgård

En privat trädgårdsanläggning i Åby norr om Växjö möts nu av kritik - det är rena Disneyland säger grannarna - och även länsstyrelsen har reagerat.
Det är företagaren Claes Burde som byggt ut sin trädgård till en större parkanläggning ut på en udde inom strandskyddat område. Nästan all skog har avverkats, nya gräsmattor har anlagts och ett två meter högt stängsel har satts upp. Dessutom finns här både planteringar, kolonner och lyktor. - Allemansrätten är satt ur spel, säger grannen Svante Widén. Eftersom Claes Burde saknar tillstånd för delar av anläggningen överväger nu länsstyrelsen att förelägga honom att återställa marken på udden, ta bort lyktor, kolonner och rabatter. Före den 6 maj ska Claes Burde ha yttrat sig till länsstyrelsen.