Växjö kommun satsar på att minska sjukfrånvaro

Växjö kommun ska satsa ännu mera pengar på att minska sjukfrånvaro bland personalen.
Kommunchefen Marita Svensson å personalchefen Birgitta Ek anser att, fram till å med 2005, ska kommunen öka sina insatser med sju miljoner kronor per år för att ta hand om dem som blivit sjuka. Förslagen kommer som en följd av den mycket skarpa kritik som revisionsbyrån Komrev riktat mot Växjö kommuns sätt att hantera den växande sjukfrånvaron. På fem år har sjukfrånvaron bland de kommunanställda i Växjö fördubblats - från 17 till 34 dagar om året.