Många äldre känner sig ensamma

Många äldre som bor hemma får vård och mat men dom är ensamma och saknar sällskap. Det visar en rapport som Länsstyrelsen gjort.
Många äldre känner sig ensamma, enligt en rapport om hemtjänsten i Växjö och Ljungby som Länsstyrelsen gjort. Trots att lagen säger att äldre har rätt till en meningsfull sysselsättning glöms den sociala biten ofta bort av kommunerna. Britt Segerberg som varit med och tagit fram rapporten tycker det här är allvarligt. Hon tror att kommunerna är medvetna om problemet men att ekonomin ofta styr. Ett sätt att ge dom äldre i hemmen mer sällskap, tror hon, är att samarbeta mer med kyrkan och frivilligorganisationerna.