Gamla begravningsbyrån ska rivas

Den gamla begravningsbyrån mellan det förra polishuset och teatern i Växjö ska rivas. Det säger stadsarkitekten Erland Ullstad.
Ett faktum som innebär att den mångåriga konflikten mellan husets ägare, Olof Hallrup, och Växjö kommun, kan vara uppklarad. Kommunen och länsantikvarien har hela tiden menat att Hallrup ska följa det rivningsförbud som finns, och istället sanera och rusta upp huset. Men nu säger alltså stadsarkitekt Erland Ullstad att han är beredd att upphäva rivningsförbudet på det över hundraåriga huset. Det är inte längre ekonomiskt försvarbart med en renovering, säger Ullstad.