Älmhult ska locka utflyttade kvinnor tillbaka

Älmhult prövar nu nya metoder för att kommunen ska bli mer attraktiv för unga kvinnor. Det handlar om de unga kvinnor, som lämnar kommunen under studietiden. Förr kom dessa i högre utsträckning tillbaka till kommunen, när de bildat familj.
Numera återvänder allt färre efter studietiden. För att bryta den här mönstret ska en grupp unga kvinnor samlas i ett slags hearing för att diskutera vad kommunen ska göra åt bland annat arbetsliv, fritidsanläggningar och affärsutbud för att bli mer attraktiv.