Allt färre ungdomar väljer premiepensionsfond

De ungdomar som ska välja premiepensionsfond i år engagerar sig inte i valet och deltagandet beräknas bli det lägsta sedan starten 2000. Premiepensionsmyndigheten, PPM, tror att valdeltagandet bland landets 18-25-åringar knappast kommer att nå 10 procent i år. Förra året var det drygt 14.
På PPM är man inte förvånad över det låga deltagandet. Att pensionen känns avlägsen och att man inte har så mycket pengar att förvalta kan vara två av anledningara till det bristande engagemanget. De som inte väljer premiepensionsfond får sina pengar förvaltade i 7:e AP-fonden, som är en statlig myndighet. Därefter kan man när som helst byta fond.