Stor brist på sjuksköterskor

Både Växjö och Ljungby lasarett har stora problem att rekrytera sjuksköterskor. Och det beror till stor del på att Växjö universitet inte examinerar ut några sjuksköterskor i år.
För några år sedan förlorade Växjö universitet tillfälligt sin examensrätt för sjuksköterskeutbildningen, och det har gjort att inga nya sjuksköterskor går ut nu till sommaren. Både Växjö och Ljungby lasarett märker att ansökningarna till jobben i sommar och i höst är betydligt färre än vanligt. - Det här är inte bara är ett problem för sommaren och hösten utan också på lång sikt, säger Anna Karlsson på personalavdelningen på Ljungby lasarett.