Älgkalvar i Berg som förstör skog får skjutas

Älgjakt så här års är inte vanligt i Kronobergs län. Men nu har länsstyrelsen sagt ja till att två älgkalvar i Bergs älgskötselområde, norr om Växjö, får skjutas fram till sista april. Det handlar om två ägkalvar, som tillsammans med älgkon, gjort stor skada på skog i Ör.
De tre älgarna gnager sönder bark på 35-årig gallrad granskog. Upp till 500 träd har förstörts, enligt uppgifter från älskötselområdet, och det motsvarar stora ekonomiska värden för skogsägaren. Kon ska däremot inte skjutas, eftersom den med största säkerhet är dräktig.