Fortsatt användning av kemiska medel

Mycket talar för fortsatt användning av kemiska medel i skogsbruket även från nästa år. Medlet permitrin försvinner, men ersätts troligen av andra kemiska medel.
Permitrin används för att skydda skogsplantor mot angrepp av snytbaggen, en skalbagge som, om den får härja fritt, helt kan förstöra en skogsplantering och därmed stora ekonomiska värden. Trots kritiken mot kemikalier i skogsbruket från bland andra Naturskyddsföreningen och Skogs- och Träfacket, talar nu mycket för att det blir flera, liknanade kemiska medel som kommer att ersätta permitrin från årsskiftet.